Arkiv: september 2013


Om-satser i Excel

Ett enkelt sätt att välja att viss information ska visas om det uppfyller ett visst villkor kan man använda OM-satser. Dessa hade vi inte klarat oss utan oavsett om det gäller PHP, EXCEL, JavaScript eller annat programmeringsspråk.

Säg att vi har siffran 10 i ruta A1 i ett Excel-dokument. I ruta A2 vill vi att det ska stå ”Hurra” om talet i ruta A1 är större än 10, annars ska det vara blankt i rutan. Då skriver vi i ruta A2 =OM(A1>10;”HURRA”;””). Busenkelt! Eller hur?

Varför inte bara HTML/CSS?

 

För den som inte är insatt i ämnet kan man kort sammanfatta de olika begreppen så här:

  • HTML = Utseende på webben.
  • CSS = Regler för hur HTML ska se ut
  • PHP = När utseende/information ska visas.
  • MYSQL = Vilken information som ska visas

HTML är alltså bara utseende där man har en mängd olika element för hur olika objekt ska se ut. Det kan vara allt från en rubrik, en box, en tabell, en lista eller bara brödtext.

CSS är reglerna för hur rubriken ska se ut. Vilken färg vilken storlek och vilken placering.

 

Om man bara använder HTML/CSS kan man bara ändra webbsidans innehåll genom att öppna upp HTML-filen och skriva texten mellan HTML-taggarna. Vanligtvis har man HTML-filerna på en FTP-server på ett webbhotell och då behöver användaren först ladda ner HTML-filen till sin dator, ändra innehåller i den och därefter ladda upp och ersätta den gamla filen. Det är alltså tre steg som behöver göras bara för att ändå något litet i innehållet.  För att slippa detta kan man stoppa in en MYSQL databas mellan HTML-taggarna så att HTML-filen läser av informationen från en annan plats än i sitt egna dokument. För att kunna hämta informationen från en MYSQL-databas behöver man ett serverspråk (PHP) där man skriver koden som hämtar informationen från databasen. I MYSQL har man frågor där man då frågar databasen efter den informationen man önskar.

 

Hur kan då en databas se ut?

En databas kan liknas med en Excel-fil där man har en tabell där man själv har valt att skapa vissa kolumner men en kolumn för respektive information som ska sparas för varje rad. Varje rad i tabellen är innehållet för exempelvis en unik användare, en unik sida, en unik vara, en unik kund mm. Varje rad är alltså unik och man har vanligtvis första kolumnen med ID som är ett ID-nummer för just den användaren, den sidan, den varan, den kunden. ID-numret får alltså aldrig förekomma mer än en gång i samma tabell och det gör den inte om man har ställt in att alla nya rader får ett nummer över det senaste skapade numret Auto Increment i SQL-språk.
Hur vet dokumentet vilken information som ska visas?

Du har kanske lagt märke till att på många websidor står det ett frågetecken längt uppe i adressfältet efter själva adressen. Efter frågetecknet står det oftast något i stil med ”page=X” eller ”p=X” där vi byter ut X:et mot en siffra som motsvarar ID-numret  på den sidan vi är inne på.

Till exempel heter denna sida http://blogg.nicklason.se/?p=44.

p är då variabeln för sidan och 44 är ID-numret. I bakrunden har vi då PHP som frågar MYSQL efter rubriken för rad 44, vad det står för brödtext på rad 44 och vilket datum rad 44 är skapad. Alla dessa tre fält finns i olika kolumner för varje information men det som är gemensamt för alla kolumner för den specifika raden är att de tillhör samma sida. Tänk om jag hade gått in på sida 44 men får upp rubriken för sida 43 och datum för 42, då hade den inte blivit någon ordning alls.

 

Ett annat exempel där man bollar information är om det skulle stå:

?page=10&article=23&comment=113. <— Där kan man bara ana att vi är inne på sida 10 där vi kanske har klickat oss in på artikel 23 som har en kommentar med nummer 113. Det är förmodligen tre olika MYSQL-tabeller som vi hämtar information ifrån.

 

 

 

Lägga in skattetabell i MYSQL-database

Jag lyckades med det!

Jag Laddade ner Excelfilen på skatteverkets hemsida med samtliga skattetabeller och läste in den i MYSQL via phpMyAdmin.

Du hittar filen att ladda ner här:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/skattetabeller/kommunalaskattesatsermmunder2013/preliminaraskatt.4.2b543913a42158acf800017129.html

Skapa därefter en tabell med liknande uppställning:

tabellskatt

Resultatet av detta är en jättenygg skattekalkylator:

http://kalkylera.nicklason.se/skatt

Inbäddad Excel i WordPress